SPEC-PEC

Dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku

Przewiń w dół
138A5399-2

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej w Kartuzach – szansą poprawy jakości powietrza. Etap 1 – 2020 r.

Beneficjent projektu

Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC" Sp. z o.o.

 

Nazwa Instytucji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Koszt kwalifikowany zadania:

380.098,00 PLN

 

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

dofinansowanie ze środków pożyczka  WFOŚiGW w Gdańsku, kwota 302.350,00 PLN

 

Informacja o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:

dofinansowanie ze środków pożyczka, dotacji brak

 

Opis zadania: RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WFOŚ I GW W GDAŃSKU W 2021 R. <---

Gmina Kartuzy umiejscowiona w otoczeniu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz licznych jezior stanowi atrakcyjną lokalizację dla rozwoju turystyki i realizacji usług ekosystemu. Jednak ten obraz niszczy ogromna ilość niskiej emisji z gospodarstw domowych, osiedli czy obiektów przemysłowych, co przyczynia się regularnie do wzrostu emisji CO2 w regionie. Świadomość ekologii wśród mieszkańców cały czas rośnie, co potwierdzają zapytania obywateli o możliwość przyłączenia się do systemu ciepłowniczego, liczne instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz widoczne termomodernizacje budynków jedno i wielorodzinnych. Niestety na przeszkodzie stoi bariera finansowa związana z wysokimi nakładami na budowę sieci ciepłowniczej do obszarów najbardziej zainteresowanych przyłączeniem do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.

 

Głównym problemem dotykającym Kartuzy jest nadmierna emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Kartuzy przyczynia się do skażenia powietrza w całym powiecie oraz regionie.

 

Na obszarze miasta i gminy Kartuzy, zaopatrywanie mieszkańców w ciepło odbywa się w oparciu o system ciepłowniczy (miejski system oraz systemy lokalne), kotłownie lokalne (opalane węglem, gazem ziemnym, olejem oraz biomasą), kotłownie zakładowe oraz indywidualne źródła ciepła (węgiel, biomasa, gaz ziemny, olej opałowy, urządzenia elektryczne, pompy ciepła). Zakład Energetyki Cieplnej „SPEC-PEC" Sp. z o. o. jest eksploatatorem miejskiej sieci cieplnej oraz trzech źródeł ciepła na terenie gminy Kartuzy, posiadającym koncesję na wytwarzanie, przesyłanie oraz dystrybucję ciepła.

 

W ostatnich latach działalności SPEC-PEC-u, do systemu ciepłowniczego zostało podłączonych ponad 20 źródeł węglowych. W latach 2015-2019, długość sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie gminy Kartuzy zwiększyła się o ponad 25% (z 7,3 km do 9,2 km).

 

Zrealizowane przedsięwzięcie, polegające na budowie sieci i przyłącza ciepłowniczego wraz z budową dwóch nowoczesnych i całkowicie zautomatyzowanych węzłów ciepłowniczych dla nowo budowanych obiektów mieszkalnych przy ul. Ceynowy i Majkowskiego, otrzymało 80% wsparcie finansowe w formie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wartość zrealizowanego zadania wyniosły ponad 380 tys. zł

 

W wyniku podłączenia, ekwiwalentna redukcja lokalnego zanieczyszczenia została zredukowana emisją równoważną o ponad 3 tony w roku.

 

Zaletami ciepła systemowego wytwarzanego przez kartuski SPEC-PEC są:

  • najwyższa jakość, czyli właściwa temperatura tzn. taka, która zapewnia odpowiedni komfort cieplny i nie powoduje zbyt dużego zużycia energii. Funkcję tę realizują elektroniczne układy regulacji i sterowania zwane automatyką pogodową;
  • stabilne ceny. Dbamy, o to by zmiany cen były jak najmniejsze. Nasza spółka prowadząc odpowiednią politykę optymalizacji kosztów produkcji dokłada starań, aby ceny wytwarzania ciepła utrzymywały się co roku na podobnym poziomie;
  • bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Ciepło sieciowe jest bezobsługowe, czynnikiem grzewczym jest woda, nie ma kontaktu z otwartym płomieniem, nie ma więc zagrożenia wybuchem, zatrucia czy porażenia;
  • niezawodność dostaw. Korzystając z ciepła sieciowego otrzymuje pewność dostarczania ciepła;
  • ekologia. W miejscu, w którym korzysta się z ciepła sieciowego czy to w bloku czy też domku jednorodzinnym, nie ma emisji zanieczyszczeń. Natomiast tutaj gdzie produkujemy ciepło, proces ten podlega surowym normom ochrony środowiska.

 

https://wfos.gdansk.pl/

 

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia