SPEC-PEC

Firma

Przewiń w dół
slider-firma
SPEC-PEC i „Energie Cités”

SPEC-PEC członkiem wspierającym Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracuje z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, efektywnego wykorzystania energii i jej odnawialnych źródeł oraz edukacji ekologicznej i ochrony klimatu.

Sieć zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin z całej Polski, będących liderami zrównoważonego rozwoju oraz członków wspierających – firmy branżowe. Należy do europejskiej sieci miast „Energy Cities”, mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Od 2009 r. działa jako pierwsza w Polsce Organizacja Wspierająca Porozumienie Burmistrzów aktywnie promując tę europejską inicjatywę i pomagając polskim sygnatariuszom w realizacji ich celów i zobowiązań.

Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” na Linkedin

foto_Energy_Cities_2
SPEC-PEC - BHP

SPEC-PEC dba o bezpieczeństwo i higienę pracy

W Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. dbamy o bezpieczeństwo!

 

W maju 2021r odbyły się szkolenia z zakresu właściwych działań przeciwpożarowych na terenie Ciepłowni Miejskiej w Kartuzach. Oprócz szkoleń teoretycznych, stosowania gaśnic i hydrantów , pracownicy mieli za zadanie wyjść z płonącego biurowca – na szczęście wszystko odbywało się w wirtualnej rzeczywistości dzięki goglom VR (Virtual Reality).

 

Stawiamy na bezpieczeństwo bo wiemy, że odpowiedzialność to zapewnienie bezpieczeństwa dla siebie i naszych klientów.

IMG_20210616_123231
Mapa strat ciepła - Termowizja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej

SPEC-PEC w 2021r wykonał badania sieci ciepłowniczej wraz z budynkami tworząc mapy termowizyjne. Specjalna kamera termowizyjna zbadała stan komór ciepłowniczych, sieci i magistrali Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Kartuzach wraz z budynkami zasilanymi z sieci. W ramach prac powstał numeryczny model terenu, ortofotomapa termalna, ortofotomapa temperaturowa oraz warstwy poligonowe zawierające informacje o stratach ciepła, uszkodzeniach izolacji czy ewentualnych przeciekach.


Tego typu projekt ma dla spółki jak i dla odbiorców ogromne znaczenie. W spółce jednym z priorytetów jest zapewnienie ciągłości produkcji i bezpieczeństwo dostaw ciepła. Wykorzystana metoda badań jest spowodowana tym, że większość naszych sieci ciepłowniczych znajduje się w ziemi. Koszty weryfikacji jakości rurociągów czy stanu izolacji całej miejskiej sieci ciepłowniczej metodą wykopową byłaby bardzo wysokie. Dzięki zastosowaniu termowizji możemy w sposób ekonomiczny i w znacznie krótszym czasie wykonać takie prace. Dzięki temu, możemy na wczesnym etapie zidentyfikować potencjalne elementy infrastruktury do remontu czy modernizacji. Weryfikując rzeczywiste trasy przebiegu sieci oraz upewniając się czy nie mamy strat ciepła powyżej akceptowalnych norm jesteśmy w stanie zaplanować prewencyjne działania. Na podstawie wyników prac, SPEC-PEC będzie mógł bez zakłóceń zapewniać komfort cieplny, jak miało to miejsce w ostatnich zimnych miesiącach.”  - mówi Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach, Marek Dawidowski.
mapa
Certyfikat SPEC-PEC

Respect Energy

W SPEC-PEC dbamy w codziennej pracy o jakość powietrza dlatego współpracujemy z podmiotami, które podzielają takie same wartości.

 

Cieszymy się, że nasza współpraca z RESPECT Energy przyczynia się do redukcji emisji do ponad 200 tys. kg CO2 - co potwierdza certyfikat.

aaa2
LeadAir 2.0 przy Forum Energii

SPEC-PEC - Zakład Energetyki Cieplnej w Kartuzach wspólnie z Kartuzy Stolica Kaszub brali udział udział w programie LeadAir 2.0 organizowanym przez organizację Forum Energii pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o programie LeadAir 2.0 na stronie Forum Energii: https://leadair.pl/o-programie/

 

Program LeadAIR obejmował 15 miast, których przedstawiciele dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe oraz skutecznie pozyskać środki na niskoemisyjną transformację.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/LeadAir-Forum-energii-smog-jakosc-powietrza-7925.html

 

LEADAIR 2.0 PRZY FORUM ENERGII
ELENA EBI KAPE

SPEC-PEC - Zakład Energetyki Cieplnej w Kartuzach pozyskał dofinansowanie w ramach programu ELENA (European Local Energy Assistance) na przygotowanie inwestycji w efektywność energetyczną. Grant może pokryć do 90% kosztów.

 

Program ELENA to inicjatywa oparta na umowie między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na Komisją Europejską (zarządzany przez EBI i finansowany z budżetu Horizon 2020). ELENA zapewnia dotacje na pomoc techniczną ukierunkowaną na wdrażanie programów efektywności energetycznej, rozproszonej energii odnawialnej i programów transportu miejskiego. Oferuje granty dla regionów i władz lokalnych na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie energii i zmian klimatycznych.
SPEC-PEC w ramach programu zweryfikuje możliwości i dokona wyboru strategii rozwoju Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, uwzględniając warianty i wyniki analiz techniczno-ekonomicznych.
Umowa została zawarta z Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

https://www.kape.gov.pl/blog/aktualnosci-kape-1/post/krajowy-integrator-projektow-inwestycyjnych-175

 

ELENA EBI KAPE
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia