Strefa klienta
Taryfa dla ciepła
Przewiń w dół
strefa_klienta

O każdej zmianie cen i stawek opłat ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE. Taryfa ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. publikowana jest na naszej stronie internetowej www.spec-pec.pl.

 

 

Taryfa obowiązująca od 01.09.2021 r.

Grupa odbiorców B j.m. netto*
stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW 8 541,48
cena ciepła zł/GJ 52,35
Grupa odbiorców C1 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 84 881,41
ce­na cie­pła zł/GJ 38,30
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 32,08
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 42 457,60
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 11,16
Grupa odbiorców C2 j.m. netto*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 84 881,41
ce­na cie­pła zł/GJ 38,30
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 32,08
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 28 046,04
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 11,96
Grupa odbiorców C3 j.m. netto*
cena roczna za zamówioną moc cieplną zł/MW 84 881,41
cena ciepła zł/GJ 38,30
cena nośnika ciepła zł/m3 32,08
staw­ka roczna opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 30 461,26
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 10,67
Grupa odbiorców D j.m. netto*
staw­ka opłaty mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 10 256,57
cena ciepła zł/GJ 62,59

 

 

Ta­­ry­­fa obo­­wią­­zu­­jąca od 01.11.2019 r. do 31.08.2021 r.

Gru­­pa od­bio­r­ców  B j.m. net­to*
staw­ka opła­ty mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 7 410,20
staw­ka opła­ty za cie­pło zł/GJ 47,01
Gru­pa od­bior­ców  C1 j.m. net­to*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 81 122,83
ce­na cie­pła zł/GJ 37,33
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 30,61
staw­ka opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 35 313,31
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 9,59
Gru­pa od­bior­ców  C2 j.m. net­to*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 81 122,83
ce­na cie­pła zł/GJ 37,33
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 30,61
staw­ka opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 17 353,16
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 7,09
Gru­pa od­bior­ców  C3 j.m. net­to*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 81 122,83
ce­na cie­pła zł/GJ 37,33
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 30,61
staw­ka opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 18 153,03
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 6,78
Gru­pa od­bior­ców  D j.m. net­to*
staw­ka mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 9 833,69
staw­ka opła­ty za cie­pło zł/GJ 60,87

 

 

Ta­ry­fa obo­wią­zująca od 01.07.2018 r. do 31.10.2019 r.

Gru­pa od­bior­ców A j.m. net­to*
staw­ka opła­ty mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 5 550,50
staw­ka opła­ty za cie­pło zł/GJ 40,98
Gru­pa od­bior­ców  B j.m. net­to*
staw­ka opła­ty mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 6 879,00
staw­ka opła­ty za cie­pło zł/GJ 44,04
Gru­pa od­bior­ców  C1 j.m. net­to*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 80 653,97
ce­na cie­pła zł/GJ 36,29
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 29,94
staw­ka rocz­na opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 34 691,35
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 9,36
Gru­pa od­bior­ców  C2 j.m. net­to*
ce­na rocz­na za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 80 653,97
ce­na cie­pła zł/GJ 36,29
ce­na no­śni­ka cie­pła zł/m3 29,94
staw­ka rocz­na opła­ty sta­łej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/MW 14 992,12
staw­ka opła­ty zmien­nej za usłu­gi prze­sy­ło­we zł/GJ 6,16
Gru­pa od­bior­ców  D j.m. net­to*
staw­ka opła­ty mie­sięcz­nej za za­mó­wio­ną moc ciepl­ną zł/MW 9 426,16
staw­ka opła­ty za cie­pło zł/GJ 57,20

 

 

 

* Ce­ny i staw­ki opłat nie za­wie­ra­ją po­dat­ku od to­wa­rów i usług (VAT). Po­da­tek VAT zo­sta­nie na­li­czo­ny zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w tym za­kre­sie prze­pi­sa­mi.(x)

 

Gru­py od­bior­ców:

Gru­pa A – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-1 Kar­tu­zy, Os. XX - le­cia II RP 1

Gru­pa B – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-2 Dzier­żąż­no ul. Sz­pi­tal­na 45

Gru­pa C1,C2,C3 – obiek­ty od­bior­ców cie­pła za­si­la­nych z ko­tłow­ni K-3 Kar­tu­zy, ul. F. Sędzickiego 38

Gru­pa D – obiekt od­bior­cy cie­pła za­si­la­nego z ko­tłow­ni K-5 Kar­tu­zy, ul. Mści­wo­ja II 10

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia