Strefa klienta
Ceny ciepła z rekompensatą
Przewiń w dół
strefa_klienta

Ceny ciepła z rekompensatą

Informacja dla klientów związana jest z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

W ustawie tej zostały określone grupy odbiorców, zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, dla których będzie stosowana obniżona taryfa dla ciepła zawierająca ceny z rekompensatą.

 

Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. przygotował dla uprawninych grup odbiorców obniżone stawki i ceny za ciepło. 

Informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła wynikająca z wprowadzonej Taryfy dla ciepła od 1 października 2022 r. dla poszczególnych grup taryfowych wynosi:

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967). okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. dla uprawionych grup odbiorców (oraz złożyli wymagane oświadczenie w przypadku Grup II i III, wymienionych poniżej) będą stosowane stawki i ceny za ciepło określone w Cenniku ciepła z rekompensatą, który znajduje się poniżej.

 

Ponadto informujemy, że średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla taryfowej grupy D nie mogliśmy zastosować z uwagi na korzystanie ze wsparcia wynikającego z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723).

 

 

Podział na grupy klientów, dla których stosowana będzie taryfa dla ciepła z rekompensatą:

 

Poniżej umieszczona została ustawa z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) gdzie znajdują się szczegółowe informacje o uprawnionych grupach odbiorców.

 

Podmioty z Grupy II i III powinny złożyć do swojego sprzedawcy ciepła oświadczenie w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 11 października 2022 roku).
Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli oświadczenie będzie podpisane przez pełnomocnika nie widniejącego w oficjalnym rejestrze (np. KRS), prosimy o dołączanie do oświadczeń takiego pełnomocnictwa.

 

 

Oświadczenia mogą Państwo składać w następujący sposób:

 

Oświadczenia należy również aktualizować przy każdej zmianie danych nimi objętych.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. (58) 681 39 14.

Oswiadczenie dla Grupy II Oswiadczenie dla Grupy IIOswiadczenie dla Grupy III Oswiadczenie dla Grupy IIICennik ciepła z rekompensatą Cennik ciepła z rekompensatąUstawa z 15 września 2022 roku Ustawa z 15 września 2022 roku
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia